Het nut van On-Page Topic Targeting

Het nut van On-Page Topic Targeting voor SEO

Verschillende SEO-specialisten hebben al artikelen geschreven over zaken als topic modeling en geavanceerde on-page optimalisatie. De concepten die in deze artikelen besproken worden zijn duizelingwekkend: LDA, co-occurrence and entity salience, om er slechts enkele te noemen. De vraag is nu hoe jij dergelijke technieken gemakkelijk kunt integreren in je content om hogere rankings te behalen.

Wat is On-Page Topic Targeting?

Sinds de komst van Google Rankbrain probeert Google steeds beter te begrijpen welke begrippen en onderwerpen onderling een verband kunnen hebben. On-Page Topic Targeting houdt kortweg in dat je bij het schrijven van een artikel Google helpt te begrijpen welke onderwerpen en/of begrippen passen bij het hoofdonderwerp waar je over schrijft. Door jouw artikel op deze manier te optimaliseren, laat je het onderwerp en de sub-onderwerpen van de tekst zo goed mogelijk aansluiten bij de zoekintenties van gebruikers. En dat zijn de soort artikelen die Google graag in de resultaten van de zoekmachine laat zien. Het is tegenwoordig dan ook een erg goed idee om jouw tekst niet alleen meer te optimaliseren door er bepaalde keywords zo veel mogelijk in te stoppen, maar juist door On-Page Topic Targeting toe te passen.

Hoe kun je On-Page Topic Targeting toepassen?

In feite kun je geoptimaliseerde pagina’s creëren zonder enige kennis van complexe algoritmes. Websites zoals IMDB, Wikipedia en Amazon creëren bijna automatisch zeer geoptimaliseerde, topic-focused pagina’s. Deze partijen maken gebruik van slimme principes die toepasbaar zijn wanneer je je eigen content creëert.

Het doel van dit artikel is om een simpele handleiding voor on-page topic targeting te creëren op een manier die optimalisatie eenvoudig maakt en tegelijkertijd rijkere content voor je doelgroep creëert.

1. Zoekwoorden en verbanden

Welke topic modeling techniek je ook kiest, elke techniek steunt op het ontdekken van verbanden tussen woorden en frasen. Hoe wij als makers van content woorden op een pagina structureren, heeft in grote mate invloed op de wijze waarop zoekmachines de on-page topics bepalen.

Wanneer we zoekwoord frasen gebruiken, zoeken zoekmachines naar andere frasen en concepten die verband houden met elkaar. Onze eerste taak is dus om ons zoekwoorden onderzoek uit te breiden om deze gerelateerde frasen en concepten erin te verwerken. Contextueel rijke content omvat:

 • Close variants en synoniemen: Omvat afkortingen, meervouden en frasen die hetzelfde betekenen.
 • Primair gerelateerde zoekwoorden: Woorden en frasen die verband houden met de belangrijkste zoekwoord frase.
 • Secundair gerelateerde zoekwoorden: Woorden en frasen die verband houden met de primair gerelateerde zoekwoorden.
 • Entiteiten relaties: Concept dat de eigenschappen en verbanden tussen mensen, plaatsen en dingen beschrijft.

on page optimalisatie
Bron afbeelding: Moz

Een goede zoekwoord frase of entiteit is eentje die de aanwezigheid van andere frasen en entiteiten op de pagina voorspelt. Een pagina die bijvoorbeeld over ‘Paleis Noordeinde’ gaat, kan logischerwijs ook frasen zoals ‘Koning’, ‘Den Haag’ en ‘Oranje-Nassau’ bevatten. Het meenemen van deze gerelateerde frasen kan de topicality (relevantie) van ‘Paleis Noordeinde’ helpen versterken.

2. Positie, frequentie en afstand

Hoe een pagina is ingedeeld kan grote invloed hebben op de wijze waarop concepten verband met elkaar houden.

Wanneer zoekmachines zoekwoorden op een pagina vinden, moeten zij bepalen welke het meest belangrijk zijn en welke het sterkst verband met elkaar houden.

Drie primaire technieken om dit te bepalen zijn:

 • Positie: Zoekwoorden die in belangrijke gebieden zoals titels, headlines en hoger in de body tekst zijn geplaatst wegen waarschijnlijk zwaarder.
 • Frequentie: Zoekmachines bepalen met behulp van technieken zoals TF-IDF belangrijke frasen door te berekenen hoe vaak ze in een document verschijnen.
 • Afstand: Woorden en frasen die verband houden met elkaar staan vaak vlak naast elkaar of zijn gegroepeerd in HTML-elementen. Het is dan ook aan te raden om gerelateerde concepten dichtbij elkaar te plaatsen met behulp van zaken als paragrafen en lijsten.

Een uitstekende manier om je on-page content in te delen, is om je primaire en secundaire gerelateerde zoekwoorden ter ondersteuning van je focus zoekwoord in te zetten.

on page
Bron afbeelding: Moz

De primaire zoekwoord frase van deze pagina is bijvoorbeeld ‘On-page Topic Targeting’. Ondersteunende onderwerpen zijn: zoekwoorden en verbanden, on-page optimalisatie, links, entiteiten en zoekwoord tools. Elke gerelateerde frase ondersteunt het primaire onderwerp.

Veel webmasters zien het belang van linking als een topic signal over het hoofd. Diverse onderzoekpapers beschrijven het analyseren van de links op en naar een pagina echter als een goede manier om topic relevancy te beoordelen. Hierbij horen zowel interne links naar eigen pagina’s als externe links naar andere sites, vaak met relevante anchor text.

Google beschrijft in haar kwaliteitsrichtlijnen de waarde van externe referenties naar andere websites. In deze richtlijnen wordt ook de aanvullende content van een pagina beschreven, die interne links naar andere gedeeltes van een website kan bevatten als waardevolle bron van informatie.

zoekmachine optimalisatie
Bron afbeelding: Moz

Als je een voorbeeld nodig hebt van de wijze waarop links je SEO kunnen helpen, denk dan aan The New York Times. Deze bekende krant vergaarde het nodige succes en zag een fikse toename in organisch verkeer toen zij begon te linken naar andere sites vanaf haar eigen pagina’s.

Hoewel we in dit artikel on-page topic optimalisatie bespreken, kunnen externe links met relevante anchor text grote invloed hebben op de wijze waarop zoekmachines bepalen waar een pagina over gaat. Deze externe signalen wegen vaak zwaarder mee dan on-page aanwijzingen, maar het werkt in vrijwel alle gevallen het beste wanneer on-page en off-page signalen gelijkenis vertonen.

4. Entiteiten en semantische markeringen

Google haalt entiteiten automatisch van je website, zonder enige inspanning van jouw kant. Zo zijn er mensen, plaatsen en dingen met specifieke kenmerken en verbanden met elkaar.

 • Christopher Nolan (entiteit, persoon), heeft bijvoorbeeld een lengte van 162 cm (eigenschap, lengte) en regisseerde Interstellar (entiteit, film).

Hoewel het herkennen van entiteiten door Google automatisch gebeurt, is het vaak essentieel om je content te markeren met de website Schema.org voor specifieke entiteiten die ondersteund worden zoals zakelijke informatie, reviews en producten. Hoewel de ranking voordelen van het toevoegen van Schema niet geheel duidelijk zijn, biedt gestructureerde data in ieder geval het voordeel van verbeterde zoekresultaten.

zoekmachine optimalisatieBron afbeelding: Moz

5. Het on-page raamwerk samenstellen

Je hoeft geen zoekgenie te zijn of uren te spenderen aan complex SEO-onderzoek om topic optimized content van hoge kwaliteit te produceren. Het mooie van een raamwerk is dat het door iedereen gebruikt kan worden, van bibliothecarissen tot hobby bloggers tot kleine ondernemers; zelfs wanneer ze geen zoekmachine experts zijn.

Een goede webpagina vertoont veel overeenkomsten met wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit. Dit wordt gekenmerkt door de volgende zaken:

 1. Een sterke titel die het onderwerp samenvat
 2. Een introductie die beschrijft waar de pagina over gaat
 3. Content die is onderverdeeld in thematische subsecties
 4. Content die meerdere aspecten verkent met betrekking tot het onderwerp en antwoord geeft op gerelateerde vragen
 5. Content die de lezer voorziet van aanvullende bronnen en externe citaten

Jouw website hoeft niet academisch, langdradig of saai te zijn. Enkele van de meest interessante pagina’s op internet voldoen aan bovenstaande criteria terwijl ze tegelijkertijd dynamisch en vermakelijk blijven.

Hoe maak je goede content?

Nu je weet welke zaken je in de teksten op jouw website moet verwerken, is het natuurlijk handig om te weten hoe je bovenstaande punten goed tot uitvoering kunt brengen. Dat lichten wij in deze alinea toe.

Punt 1: Bedenk een sterke titel

Dat klinkt natuurlijk logisch, maar wat is eigenlijk een sterke titel? Een sterke titel is een titel die de gebruikers nieuwsgierig maakt om de rest van de content te lezen. Daarnaast moet in de titel al duidelijk worden welke informatie de gebruiker in het artikel kan vinden. Bovendien moet de titel ervoor zorgen dat de gebruiker het gevoel krijgt dat hij het artikel moet lezen, omdat hij anders belangrijke informatie misloopt.

Een sterke titel bevat:

 • Kleine, oneven getallen die niet zijn uitgeschreven.
 • Woorden als: tips, redenen, manieren, geheimen, lessen, strategieën en feiten. Hiermee geef je de gebruiker een reden om het artikel te lezen.
 • Woorden als: gratis, plezierig, mooi, ongelooflijk, vergissingen, simpel, eenvoudig. Deze woorden maken het voor de gebruiker aantrekkelijker om de rest van het artikel te lezen.

Een sterke titel voor deze alinea zou bijvoorbeeld kunnen zijn: 5 gratis tips om sterke artikelen te schrijven.

Punt 2: Een samenvattende introductie

Eerder schreven we al dat mensen online webteksten scannend lezen. Dat betekent dat ze een artikel niet meer aandachtig doorlezen. In plaats daarvan willen ze binnen een paar seconden kunnen zien of de content voor hen belangrijke informatie bevat. Daarom is een goede introductie belangrijk.

Waar je bij offline content, zoals een krantenartikel, de conclusie voor het laatst bewaart, is het bij online artikelen belangrijk dat je de conclusie juist al in de introductie neerzet. Hierdoor kunnen gebruikers direct zien of het artikel voor hen relevante informatie bevat. Wanneer dat zo is, zullen ze de rest van het artikel lezen. In de rest van het artikel kun je dan op de details ingaan.

Punt 3: Content die is onderverdeeld in thematische subsecties

Niemand leest graag een lange lap tekst die geen witregels en tussenkopjes bevat. Bovendien houdt Google daar ook niet van, omdat het voor Google dan lastiger is te begrijpen waar de tekst over gaat. Om deze redenen is het belangrijk je in het artikel structuur aanbrengt. Om dit zo geoptimaliseerd mogelijk te doen voor topic targeting, kun je de content onderverdelen in thematische subsecties. Dit worden de alinea’s. Geef elke alinea een kopje dat samenvat welke informatie je in die alinea kunt vinden. Door dit te doen, vormen al deze kopjes samen een kortbondige samenvatting van de hele tekst. Dit helpt Google en gebruikers om in mum van tijd te kunnen zien waar het artikel over gaat.

Punt 4: Content die meerdere aspecten verkent met betrekking tot het onderwerp en antwoord geeft op gerelateerde vragen

Door zulke content te creëren, beantwoord je zo veel mogelijk vragen waarvan gebruikers de antwoorden op zoeken in Google. Dit is ontzettend goed voor On-Page Topic Targeting. Je kunt dit doen door naast informatie over het hoofdonderwerp, ook informatie over gerelateerde onderwerp te verwerken. Bovendien kun je voor zoekwoorden die je in de tekst gebruikt ook synoniemen gebruiken. Daarnaast is het een goed idee om de kopjes van alinea’s als een vraagstelling neer te zetten. Door dit te doen, neem je in het artikel letterlijk vragen op waar gebruikers in Google op kunnen zoeken.

Punt 5: Content die de lezer voorziet van aanvullende bronnen en externe citaten

Wanneer je jouw content voorziet van aanvullende bronnen en externe citaten, maak je het artikel zo volledig mogelijk. Bovendien lijkt jouw website hierdoor voor Google een betrouwbare en integere bron van informatie.

zoekmachine marketing
Bron afbeelding: Moz (Download hier de afbeelding in hoge resolutie)

5 alternatieve zoekwoord tools voor gerelateerd zoekwoord en entiteiten onderzoek

Voor de SEO-professional zijn er tientallen hulpmiddelen beschikbaar voor zoekwoord en entiteiten onderzoek. Onderstaande lijst bevat de 5 meest gebruikte:

 1. Alchemy API

Een van de weinige hulpmiddelen op de markt die entity extraction, concept targeting en linked data analysis aanbiedt. Dit is een geweldige methode om te begrijpen hoe moderne zoekmachines jouw website zien.

 1. SEO Review Tools

De SEO Keyword Suggestion Tools zijn eigenlijk ontworpen om zowel primaire als secundaire gerelateerde zoekwoorden in kaart te brengen en bevatten opties voor synoniemen en country targeting.

 1. LSIKeywords.com

De LSIKeyword tool voert Latent Semantic Indexing (LSI) uit op de bovenste pagina’s van Google voor elke willekeurige zoekwoord frase. Eens in de zoveel tijd werkt de tool niet, maar het blijft een absolute aanrader.

 1. Social Mention

Snel en gemakkelijk: voer een zoekwoord frase in en klik op ‘Top Keywords’ om te zien welke woorden het vaakst verschijnen op de platforms die gemonitord worden door Social Mention.

 1. Google Trends

Google Trends is een krachtige onderzoekstool, mits je weet hoe je deze moet gebruiken. Download je resultaten in de vorm van een CSV-bestand (onder settings) om een lijst te krijgen van tot wel 50 gerelateerde zoekwoorden per zoekterm.

Klinkt dit allemaal een beetje ingewikkeld?

Goed, we geven toe: we hebben in dit artikel best wat vakjargon gebruikt. Misschien is het daarom goed om de belangrijkste conclusies voor jou nog eens op een rijtje te zetten. De essentie van onze boodschap is namelijk best simpel.

Je kunt content optimaliseren voor de zoekmachine of de lezer. Als het goed is gaat dit hand in hand. Want wat goed is voor de bezoeker, beloont de zoekmachine met een hoge positie voor je website.

Daarom sluiten we graag af met de volgende tips:

 • Schrijf over elk onderwerp uitgebreide content. Zo scoor je automatisch goed op gerelateerde zoekwoorden en synoniemen (zie punt 1)
 • Help de bezoeker met titels en koppen om snel te begrijpen waar je content over gaat. Zo begrijpt de zoekmachine dat ook (zie punt 2)
 • Plaats in je content links naar zowel je eigen pagina’s als andermans website. Bezoekers en Google zien jou hierdoor als complete bron van informatie (zie punt 3)
 • Gebruik structured data om je content inzichtelijker te maken voor zoekmachines en gebruikers (zie punt 4)
 • Hanteer in je content een heldere structuur voor een betere leesbaarheid voor bezoekers. Google beloont dit met een hogere positie (zie punt 5)
Vind je dit een interessant bericht? Deel het!