Positionering Salut Welzijn

Binnen Stichting Welzijn Ouderen Hof van Twente vond er een koerswijziging plaats. Niet langer richt SWOHvT zich enkel op ouderen, maar de focus verschoof naar meer (diverse) doelgroepen, zoals jongeren, gehandicapten etc. Er moest een nieuwe, brede welzijnsorganisatie worden gevormd.

Strategie

De ambitie was het neerzetten en uitdragen van een nieuwe en passende merkidentiteit. Een merkidentiteit die zorgt voor maximale naamsbekendheid en die volledig intern wordt doorgevoerd. Webton is gestart met een strategietraject om de identiteit helder te krijgen, het business model in kaart te brengen en de waardepropositie op te halen. Dat is vertaald naar een strategisch plan. De nieuwe visie, missie en kernwaarden zijn gedefinieerd en vertaald naar een duidelijke profilering.

Concept

Vanuit de bepaalde strategie is er een passend en verfrissend concept ontwikkeld. We zijn eerst aan de slag gegaan met de naamcreatie; de nieuwe naam ‘Salut’ is gekozen. Volgens is er een stijlconcept ontwikkeld. Dit zijn de richtlijnen voor onder andere de huisstijl, het kleurgebruik en de beeldtaal. Ook hebben we nagedacht over welke communicatiemiddelen we wilden gaan inzetten, zowel online als offline.

Creatie

Na de huisstijl inventarisatie werd er op een projectmatige manier de nieuwe identiteit door vertaald verschillende middelen en uitingen. Offline, online, instore en outstore. Naast de visuele uitingen hebben we ook vorm en inhoud gegeven aan de content, door middel van een schrijfwijzer. Dit is doorvertaald in de basis content als ook de cases (succesverhalen van cliënten). Daarnaast geeft deze schrijfwijzer de medewerkers van Salut houvast voor hun eigen communicatie met klanten, partners en steakholders. Webton heeft de regie gehad in de ontwikkeling van de website, die in co-creatie met een technisch partner werd gerealiseerd. We hebben in een tijdsbestek van 3 maanden een goed en doordacht concept ontwikkeld. En daar zijn we trots op!

BEKIJK DE SITE

Activatie

Na de creatiefase zijn we gestart met het activeren van het merk Salut. Hiervoor hebben we eerst met de klant de wensen en ambities op papier gezet. Vervolgens hebben we een actieplan opgesteld waarbij we rekening hebben gehouden met budget, timing en tactiek. We hebben in een periode van 1 maand een campagne gevoerd. Dit hebben gedaan middels abri’s, advertorials, persberichten, uitingen via verwijzers en een huis-aan-huis magazine. Op deze manier hebben we Salut goed op de kaart gezet in de regio van Goor, Markelo, Delden, Bentelo en Hengevelde.

Inmiddels werken we als team nauw samen om het ‘verhaal’ van Salut te blijven uitdragen. We doen dit middels een marketingkalender en structureel overleg elke maand. Ook zijn we voortdurend bezig met het optimaliseren van de website. We meten conversie, we voegen nieuwe klantverhalen toe en we kijken naar de vindbaarheid in Google. Een nieuwe uitdaging is het effectief inzetten van social media.