Introductie casus Wmo-raad Enschede

Voor de Wmo-raad Enschede heeft Webton een nieuwe website gemaakt. De site kenmerkt zich door een mobielvriendelijk ontwerp en een prettige gebruikerservaring voor de gevarieerde doelgroep.

Probleemstelling

De Wmo-raad Enschede komt op voor de belangen van de kwetsbare burger in Enschede. De nieuwe website moet deze doelgroep en andere geïnteresseerden informeren over zaken als jeugdhulp, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de rol van de Wmo-raad Enschede.

Omdat interne communicatie binnen de organisatie van groot belang is, moet de site daarnaast de mogelijkheid bieden om (vergader)activiteiten te plannen en archiveren. Dit vereist een goede toegankelijkheid voor de gemêleerde doelgroep van zowel medewerkers als bezoekers.

Case: Wmo-raad Enschede

Oplossing

Webton bouwt een moderne website waarvan het design naadloos aansluit op de huisstijl van de organisatie. Bezoekers zien bij aankomst op de homepage direct belangrijke informatie zoals actualiteiten en de eerstvolgende openbare vergaderingen.

Ook voor medewerkers betekent de nieuwe site een vooruitgang. Zij kunnen nieuwe informatie zelf eenvoudig toevoegen in het Content Management Systeem. Indien ingrijpender aanpassingen gewenst zijn, staat Webton altijd klaar voor de benodigde ondersteuning.

Case: Wmo-raad Enschede

Tijdens onze zoektocht naar een websitebouwer kwam Webton naar voren als een jong, betrouwbaar en dynamisch bedrijf. Wij hebben hier onze complexe vraag uitgezet tegen een aantrekkelijk tarief.

frits lagendijk

Frits Lagendijk
Wmo-raad Enschede

BEKIJK WEBSITE

Case: Wmo-raad Enschede

Bekijk ook eens een andere casus.

We vertellen je graag hoe het project verlopen is.