Business design

Via een interactieve strategische sessie gaan we samen kijken naar nieuwe verdienmodellen of nieuwe concepten. Het Business Model Canvas bestaat uit 9 bouwstenen. We kijken in welke van de 9 bouwstenen je iets kunt aanpassen zodat er een nieuwe idee ontstaat. Stel jezelf open om op een andere manier naar een vraagstuk te kijken.

Neem contact op met Vincent

Keuzes maken

Uiteindelijk gaat het om het maken van keuzes die van wezenlijk belang zijn voor alle belanghebbenden. Op deze manier ontstaan oplossingen die positief, lang houdbaar, maar vooral van veel toegevoegde waarde zijn.

Ik help je graag

Ik sta in de startblokken om je te adviseren.

Neem contact op met Vincent

STRATEGY DIGITAL DESIGN