24-05-2012

24/05/12 – Verkiezingen: Social Media Spektakel?

Verkiezingen 2012: Social Media Spektakel?

Je kunt er niet omheen, ons land verkeert in politieke crisis en in september maken we met z’n allen weer de gang naar de stembus. Om stemmen te winnen zijn de politieke partijen alweer druk bezig met campagne voeren en zo stemmers voor zich te winnen. Het lijkt er echter op dat de Nederlandse politici het belang van Social Media nog niet echt in zien. Of zullen dit jaar eindelijk de kansen worden benut die Social Media zowel de politiek als de burger kunnen bieden?

Sociale media kunnen politieke partijen en overheden de mogelijkheid bieden om direct met burgers in contact te komen en de burger dus ook meer te betrekken bij het hele proces. Door het geven van hun mening kunnen burgers op hun beurt dus onderdeel uitmaken van het proces van idee- en besluitvorming. Ook kunnen burgers zich door Social Media verenigen en medestanders vinden voor hun standpunten. Een win/win situatie dus voor zowel overheid als burger; waarom worden de kansen dan toch nog niet optimaal benut?

Een sprekend voorbeeld van een politicus die Social Media wel goed heeft gebruikt voor het bereiken van zijn doel is natuurlijk de Amerikaanse president Obama. Hij gebruikte een mix van traditionele massamedia en moderne Sociale Media om Amerikaanse burgers te betrekken bij zijn campagne. Niet alleen om zo stemmen te werven, maar ook om fondsen te werven om zo campagne te kunnen voeren. Nog steeds is de Amerikaanse president zeer actief op Social Mediagebied, zo heeft hij Amerikaanse burgers laten meedenken via Social Media over het nieuwe zorgstelsel.

In Nederland wordt af en toe wel een poging gedaan om Social Media te integreren in de politiek, maar toch lijkt het nog niet echt van de grond te komen. Bij deze pogingen gaat het vooral om eenzijdige communicatie, want er wordt nog niet veel gedaan met signalen die vanuit de burgers komen; er vindt geen dialoog plaats. Juist omdat het gebruik van Social Media in de Nederlandse politiek nog weinig succes lijkt te hebben, bieden de aankomende verkiezingen een uitgelezen kans om het wel tot een succes te maken.
Het gebruik van Social Media bij politieke campagnes levert een aantal voordelen op. Zo is het in tijden van economische crisis niet eenvoudig om aan fondsen te komen om campagne te maken. Niet alleen zijn Social Media een goedkoop alternatief voor het voeren van campagne, ook is het via Social Media mogelijk om die fondsen te werven. Kijk naar het sprekende voorbeeld van Obama.

Een recente ontwikkeling dan. Bij diverse partijen worden op dit moment nieuwe partijleiders gekozen. Het CDA en de PvdA hebben inmiddels een nieuwe partijleider aangesteld, maar GroenLinks is momenteel volop in het nieuws met de strijd tussen Sap en Dibi. Leden van GroenLinks zullen uiteindelijk de nieuwe partijleider gaan kiezen, maar zou het niet interessant zijn om via Social Media onder de stemmers van GroenLinks te peilen welke partijleider de voorkeur heeft? Op deze manier creëer je een breed draagvlak onder de kiezers.

Ook is het via Social Media mogelijk om burgers mee te laten denken over het verkiezingsprogramma. Als politieke partij wil je immers zaken op de agenda zetten die leven onder de bevolking. Inmiddels heeft de PvdA de eerste stap in deze richting gezet door het initiatief ‘Denk mee met Diederik’. Via dit initiatief kunnen burgers ideeën aanleveren voor het nieuwe partijprogramma.

In de loop van de campagnes voor de verkiezingen zal blijken of Nederland niet blijft achterlopen op het gebied van Social Media gebruik in de politiek. Maar zelfs als de Nederlandse politiek dit verkiezingsjaar gaat gebruiken om nieuwe stappen te zetten op Social Media vlak, de kans bestaat dat Nederland snel weer achter zal gaan lopen. Langzaamaan zijn alle ogen namelijk weer gericht op de Verenigde Staten, waar ook weer nieuwe verkiezingen plaats gaan vinden. Welke nieuwe stappen zullen daar worden gezet? De huidige president Obama krijgt tijdens zijn campagne zelfs advies van de CEO van Google en Facebook. Het zal ongetwijfeld inspiratie opleveren voor politieke leiders over de hele wereld.

Bron: wisdomofthecrowd.nl

Vind je dit een interessant bericht? Deel het!