10 minuten

Tips voor vergroten conversie

5 redenen waarom je conversie niet hoog genoeg is

Wanneer de conversie van een webshop tegenvalt, geven bedrijven hun blog vaak de schuld. De content op de blog zou niet goed genoeg converteren, waardoor er steeds minder tijd en energie in contentcreatie geïnvesteerd wordt. Sommige bedrijven stoppen zelfs helemaal met hun blog!

In dit artikel leggen we uit waarom dat contraproductief is en hoe jij de conversieratio van jouw blog kunt optimaliseren. Deze tips zijn ook toepasbaar op andere contentsoorten dan blog posts, maar wij richten ons in dit geval specifiek op conversieratio optimalisatie voor blogs.
conversie

Er kunnen 5 belangrijke redenen zijn waarom de conversie van jouw blog niet hoog genoeg is:

1.    De bezoeker is niet betrokken bij jouw content

De eerste stap om content te laten converteren, is om de engagement (betrokkenheid) bij de bezoeker te verhogen. Wanneer mensen niet betrokken zijn bij jouw merk of blog, klikken ze je content sneller weg, laten ze geen reactie achter, delen ze de content niet en spenderen ze te weinig tijd op de pagina om de content überhaupt te lezen. Het logische resultaat is dat de content niet converteert.

Het is daarom zaak om allereerst content te creëren die de betrokkenheid bij de bezoeker verhoogt. Zo weet je zeker dat mensen de content serieus nemen en delen met hun omgeving, wat de kans op conversies aanzienlijk vergroot.

Volg onderstaande stappen op om content te schrijven die de engagement bij de bezoeker verhoogt:

 • Spreek rechtstreeks tot de bezoeker. Mensen voelen zich meer betrokken bij jouw merk als ze het gevoel hebben dat je ze rechtstreeks aanspreekt.
 • Los het probleem van de bezoeker op. Mensen komen in veel gevallen op jouw blog terecht omdat ze op zoek zijn naar een antwoord op hun vraag of een oplossing voor een probleem. Praat daarom niet teveel over jezelf, maar creëer content die waardevol is voor de bezoeker.
 • Hanteer een unieke schrijfstijl. Een blog post moet een eigen karakter hebben, waaruit de lezer kan afleiden door wie de content geschreven is. Dit voelt veel persoonlijker dan wanneer alle auteurs op een blog dezelfde uniforme schrijfstijl gebruiken. Persoonlijkheid stimuleert betrokkenheid!
 • Staaf je beweringen met feiten. Wanneer je jouw stellingen kunt onderbouwen met feiten of statistieken, maak je een betrouwbare indruk op de lezer. Dit verhoogde vertrouwen in jouw merk zal automatisch leiden tot een verbeterde conversieratio.
 • Publiceer verschillende soorten content. Over smaak valt niet te twisten. Sommige mensen houden van lange content die geschreven is, terwijl anderen de voorkeur geven aan korte video’s. Wanneer jij je beperkt tot het publiceren van één type content, laat je de kans liggen om te scoren bij gedeeltes van de doelgroep. Maak daarom verschillende soorten content zodat je bij zoveel mogelijk bezoekers een goede indruk achterlaat.
 • Maak gebruik van tools. Met behulp van tools zoals Google Analytics krijg jij inzicht in belangrijke statistieken over het bezoekersverkeer van jouw blog. Hieruit kan je afleiden waarom sommige blog posts beter presteren en vaker gedeeld worden dan andere. Hierdoor weet je na verloop van tijd aan welke voorwaarden je content moet voldoen om tot zoveel mogelijk conversie te leiden.

2.    De bezoeker weet niet waar hij heen moet

Een van de meest gemaakte fouten onder webmasters is dat ze ervan uitgaan dat de bezoeker weet hoe hij op de website moet navigeren. Maar wanneer iemand voor de eerste keer jouw website bezoekt, is dit natuurlijk niet het geval!

Zeker op pagina’s die niet binnen de ‘Diensten’-categorie vallen, hebben bezoekers duidelijke instructies nodig over wat ze moeten doen. Instructies zijn onder te verdelen in passieve en actieve instructies.

Passieve instructies bestaan vaak uit visuele signalen onder en naast artikelen, die duidelijk maken dat je nog meer belangrijke, nieuwe of gerelateerde content kunt bekijken. Een voorbeeld is het kopje ‘Related Posts’ onder elke Webton blog post:

blog conversie

Actieve instructies zijn vaak directe call-to-actions zoals actieknoppen (‘Bestel nu!’) of korte formulieren (‘Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!’). Actieve instructies hebben een grotere invloed wanneer ze een directe relatie hebben tot de pagina waar ze zich op bevinden en wanneer ze de bezoeker door iets waardevols te bieden stimuleren om direct te handelen.

Of je instructies nu actief of passief zijn, ze helpen bezoekers om hun weg te vinden op je website. Gebruikers zijn hierdoor niet meer alleen afhankelijk van één navigatiemenu en kunnen veel sneller navigeren. Daardoor komen ze in aanraking met meer content op je website en neemt de kans op conversie aanzienlijk toe.

3.    De bezoeker vertrouwt jouw merk nog niet voldoende

Of je nu om persoonlijke gegevens of om creditcard informatie vraagt: bezoekers moeten jouw merk vertrouwen om te converteren. Het winnen van het vertrouwen van mensen kan op verschillende manieren, maar de meeste blogs besteden hier slechts weinig aandacht aan.

Veel webmasters denken dat zij het vertrouwen van de bezoeker niet hoeven te winnen omdat ze immers al gratis informatie verstrekken. Is dit dan niet voldoende blijk van hun betrouwbaarheid?

Het antwoord is ‘Nee’! Bezoekers zijn niet gek en weten dat weinig dingen in het leven (en dus ook op internet) werkelijk gratis zijn. Ze waarderen jouw gratis content, maar weten dat jij waarschijnlijk ook probeert om producten of diensten te verkopen. En voordat ze die kopen, willen ze eerst weten of ze jouw bedrijf kunnen vertrouwen.

Je kan het vertrouwen van mensen in jouw merk vergroten door de volgende elementen in je blog te verwerken:

 • Kwaliteit. De kwaliteit van je content straalt af op de kennis en expertise van jouw bedrijf in een bepaald vakgebied. Als je content inhoudelijk onjuist of slordig geschreven is, heeft de lezer geen reden om aan te nemen dat je producten of diensten een positieve uitzondering vormen. Kwaliteit van content is daarom een belangrijke voorwaarde voor conversie.
 • Klanten aan het woord. Positieve verhalen van klanten over hun ervaringen met jouw producten of diensten verhogen het vertrouwen en de betrokkenheid van bezoekers bij jou merk. Als andere mensen jouw bedrijf waarderen, zal daar wel een goede reden voor zijn!

Wanneer jij bovendien veel tevreden klanten hebt, zijn veel van deze mensen bereid om mee te werken aan een kort interview over hun ervaringen. Een goed voorbeeld hiervan is de rubriek ‘Klanten aan het woord’ op de website van Webton:

klanten aan het woord

 • Tastbaarheid. Mensen hebben vertrouwen in andere mensen, niet in schimmige corporaties waarvan de vestigingsplaats onduidelijk is. Zorg er daarom voor dat de contactinformatie van je bedrijf makkelijk vindbaar is en dat alle medewerkers prominent genoemd worden op je website.

Mensen kunnen zich identificeren met andere mensen, waardoor een teampagina het vertrouwen van bezoekers in je merk verhoogt. Je bedrijf wordt hierdoor tastbaar en krijgt een menselijke uitstraling. Het is daarom goed om contactinformatie in elke blog post te verwerken. Bij Webton sluiten we de meeste blog posts af met een call-to-action én onze contactgegevens:

conclusie

 • Feedback. Kom erachter hoe bezoekers en klanten over je website denken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van korte vragenlijsten, maar ook door een reactiemogelijkheid te creëren op pagina’s over producten en diensten. Belangrijk is ook om te vragen wat mensen wel en niet leuk vinden aan de content die je schrijft. Je kunt deze informatie gebruiken om je website te verbeteren en de kans op conversie te vergroten.
 • Statistieken. Mensen vertrouwen statistieken. Hoewel deze niet eens altijd kloppen, geven ze de illusie van betrouwbaarheid. De cijfers zullen immers niet zomaar uit de lucht komen vallen, zo redeneren lezers. Ze gaan ervan uit dat er vaak een gedegen onderzoek aan vooraf is gegaan.

Gelukkig is dat meestal ook het geval. Het kan daarom toegevoegde waarde hebben om een bronverwijzing te vermelden wanneer je statistieken opneemt in je blog post. Hoe dan ook, het verwerken van cijfers in je blog posts is een goede manier om je beweringen te ondersteunen met feiten en het vertrouwen van de bezoeker in jouw kennis en expertise te vergroten.

4.    Je besteedt te weinig aandacht aan micro conversies

Conversies zijn onder te verdelen in micro conversies en macro conversies. Macro conversies zijn de conversies waar webmasters vaak naar streven: het aanmaken van een account, het bestellen van een product of het achterlaten van een positieve productreview op de website.

Net zo belangrijk zijn echter de micro conversies die aan deze macro conversies vooraf gaan. Micro conversies zijn handelingen die bezoekers vaak verrichten voordat zij daadwerkelijk overgaan tot aankoop. Of, in de woorden van Google: “Micro-conversies zijn de activiteiten waarmee u een relatie opbouwt die kan leiden tot een macro-conversie.”

micro conversie

De meeste websites bevatten verschillende soorten micro conversies, dus het is zaak dat jij hier op je website ook de nodige aandacht aan besteedt. Dit zijn een aantal voorbeelden van micro conversies die je in je blog posts of op je productpagina’s kunt verwerken:

 • Relevante video’s over je producten of diensten om je geschreven content te ondersteunen
 • Contactinformatie zodat bezoekers aanvullende informatie kunnen inwinnen
 • Inschrijfmogelijkheid voor een nieuwsbrief om meer contactmomenten en betrokkenheid te realiseren
 • Inschrijfmogelijkheid voor een prijsmelding van een product
 • Inschrijfmogelijkheid voor een voorraadmelding van een product
 • Speciale meldingen waarin je jezelf positioneert als autoriteit in het vakgebied
 • Share- en Like-knoppen om content te delen

5.    Je besteedt te weinig aandacht aan overige blog conversieratio optimalisatie elementen

Sommige van de volgende zaken vertonen gedeeltelijk overlap met de tips eerder in dit artikel, maar ze zijn te belangrijk om niet verder uit te diepen. Vanaf het moment dat bezoekers voor de eerste keer op je blog belanden, moet je ze helpen om jouw unieke boodschap te begrijpen. Wat is het doel en de toegevoegde waarde van jouw blog en wat verwacht jij van jouw lezers?

Daarnaast moet je ervoor zorgen dat bezoekers de door jou gewenste handelingen zo gemakkelijk mogelijk kunnen uitvoeren. Of het nu gaat om het delen van content of het invullen van een inschrijfformulier: hoe meer je de bezoeker helpt, hoe hoger je conversieratio zal zijn.

Dit zijn enkele zaken die in onze ervaring vaak door webmasters over het hoofd worden gezien, maar een grote invloed kunnen hebben op de conversieratio optimalisatie van je blog:

 • Navigationele elementen. Je schrijft content met een specifiek doel in je achterhoofd. Wellicht wil je dat de bezoeker na het lezen van je blog post je dienstenpagina bezoekt of dat hij zich inschrijft voor je nieuwsbrief. Wat het doel ook is, zorg ervoor dat je dit duidelijk maakt aan de bezoeker zonder opdringerig te zijn. De bezoeker kan niet raden wat jij wil en kan soms wel een zetje in de rug gebruiken. Het is dan ook helemaal niet erg om hem middels navigationele elementen te wijzen op andere pagina’s en diensten. Dit kan voor de gemiddelde bezoeker zelfs toegevoegde waarde hebben. Navigationele elementen maken de bezoeker duidelijk waar hij zich op de site bevindt en helpen hem bij zijn verdere reis over de website. Denk hierbij aan elementen zoals pop-ups, pagina- of categorienamen boven blog posts en verwijzingen naar gerelateerde, populaire of nieuwe artikelen onderaan of naast het artikel.
 • Oplossingsgerichte call-to-actions. Veel schrijvers proberen in hun content een vraag te beantwoorden of een probleem op te lossen. Zorg dat je in elk artikel een call-to-action verwerkt die nauw verweven is met de oplossing voor het probleem van de lezer. Het kan immers zomaar zijn dat iemand die een artikel leest over hoger komen in Google, besluit dat hij te weinig kennis heeft om alle tips uit dit artikel zelf toe te passen. Het artikel bewijst echter jouw kennis en expertise, waardoor de lezer jou waarschijnlijk als een goede kandidaat ziet om hem hierbij te helpen. Een specifieke call-to-action aan het einde van zo’n artikel kan dergelijke lezers overhalen om direct contact op te nemen of jouw diensten te bekijken.action
 • Experimenteren. Het uittesten van verschillende strategieën is een belangrijk onderdeel van conversieratio optimalisatie. Elke blog is anders en een tactiek die voor een andere website werkt, biedt jouw blog geen garantie op succes. Blijf dus zoveel mogelijk experimenteren met zaken als content, opmaak en call-to-actions. Het simpelweg verplaatsen van een call-to-action (bijvoorbeeld een pop-up die meescrollt in plaats van een knop onderaan het artikel) kan al een flink verschil maken voor je conversieratio.
 • Opmaak van knoppen. Knoppen worden vaak gebruikt voor belangrijke call-to-actions en andere zaken waarbij conversieratio een belangrijke rol speelt. Uit onderzoek is gebleken dat het veranderen van de vorm, kleur grootte, plaatsing of boodschap van een knop enorme verschillen in conversies teweeg kan brengen. Blijf dus continu verschillende knoppen testen om te kijken welk soort knop leidt tot de hoogste conversieratio.
 • Website ontwerp. Veel blogs worden enigszins apart gehouden van de rest van de bedrijfswebsite. Op de bedrijfswebsite zijn dan ook weinig navigationele elementen te vinden die verwijzen naar de blog en vice versa. Dit is jammer, want zo komen lezers van de blog niet zo snel in aanraking met de content op de bedrijfswebsite. Dit terwijl deze content kan leiden tot conversie of op zijn minst toegevoegde waarde kan hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zaken als SEO-handleidingen, Linkbuilding-handleidingen of aan je Diensten-pagina. Bij Webton hebben we belangrijke pagina’s op de bedrijfswebsite daarom duidelijk verwerkt in de opmaak van onze blog:

keuze en nieuws

 

 • Deelbaarheid. Wanneer je het gebruikers moeilijk maakt om content te delen, boet je blog flink in aan online zichtbaarheid. Uiteindelijk zal dit leiden tot lagere conversies van je blog content. Zorg er daarom voor dat bezoekers met slechts één muisklik elk blog artikel eenvoudig kunnen delen.
 • Leesbaarheid. Een goede leesbaarheid van je content is een belangrijke voorwaarde voor een hoge conversieratio. Content die al snel door bezoekers wordt weggeklikt vanwege een slechte leesbaarheid, zal namelijk per definitie niet converteren. Leesbaarheid komt niet alleen tot uiting in de schrijfwijze van content, maar ook in de opmaak van je blog pagina’s. Responsive webdesign is de beste manier om ervoor te zorgen dat al je blog artikelen goed weergegeven worden op een breed scala aan mobiele apparaten. Hoe beter de leesbaarheid van de blog, hoe meer engagement je bij bezoekers creëert. Eerder in dit artikel heb je kunnen lezen hoe belangrijk deze betrokkenheid is voor je conversieratio.

Conclusie

Conversieratio optimalisatie is cruciaal om de conversie van jouw blog te verbeteren. En omgekeerd is een blog nog altijd een van de beste middelen om bezoekers te laten converteren naar trouwe klanten. Wanneer je de adviezen in dit artikel toepast, kun je belangrijke stappen maken om de conversieratio van jouw blog op duurzame wijze te vergroten.

Kun je hierbij wel wat hulp gebruiken? De conversiespecialisten van Webton helpen jou graag om betere online resultaten te boeken met jouw website. Stuur voor meer informatie een mailtje naar info@webton.nl of bel ons op 074 – 3030400.

Ton Heerze

Over de auteur

Ton Heerze
Eigenaar en oprichter

In 1999 heb ik Webton opgericht. Het verbeteren van organische vindbaarheid in Google is een passie van me waarmee ik graag andere bedrijven ook verder help!

138 artikelen

Reageer op dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Reageren
STRATEGY DIGITAL DESIGN
Deel dit artikel