27-08-2018

Opvallende update in Google’s Quality Guidelines

Sinds een aantal jaar geleden is bekend dat Google mensen inzet die namens de zoekmachine de kwaliteit van de zoekresultaten controleren en er feedback op geven. Die mensen worden ook wel ‘search quality raters’ genoemd en het schijnen er zo’n 10.000 te zijn. Hun feedback gebruikt Google om het algoritme te optimaliseren. Search quality raters controleren de zoekresultaten in Google aan de hand van de Quality Guidelines. In dit document, dat sinds 2015 door iedereen is in te zien, staat precies omschreven wat Google verstaat onder goede en slechte content.

blog posts

De Quality Guidelines

In de Quality Guidelines staat dus niet omschreven wat het algoritme van Google is, er staat alleen in naar welke zaken search quality raters moeten kijken wanneer zij de content op een webpagina beoordelen. Search quality raters oefenen dan ook niet direct druk uit op de ranking van websites in de zoekresultaten van Google. Echter hebben zij wel enige invloed op deze ranking, omdat Google aan de hand van hun oordeel het algoritme aanpast, zodat de door hun best beoordeelde websites bovenin de zoekresultaten komen te staan.

Wat betekent dit voor jou?

Door bovengenoemde is het belangrijk dat als jij met jouw website hoog in de zoekresultaten van Google wilt (blijven) staan, de website aan de meest recente versie van de Quality Guidelines voldoet. Gelukkig houdt Jennifer Slegg, een SEO expert, nauwkeurig bij wanneer Google het document weer wijzigt. Zo schreef zij pas geleden nog over een aantal wijzigingen die Google op 20 juli 2018 doorvoerde. Eén wijziging valt ons wel heel erg op, vandaar dat wij daar in dit artikel dieper op ingaan.

Google maakt de auteur van een webpagina belangrijker

Wat ons het meeste opvalt is dat de sectie met de naam ‘Reputation Research’ is veranderd in ‘Research on the Reputation Website of Creator of the Main Content’. Voorheen legde Google vooral de nadruk op de reputatie van een website. Door deze wijziging lijkt het erop dat de zoekmachine zich nu meer gaat focussen op de auteur van de content op een pagina. Er wordt dus zeer waarschijnlijk door search quality raters niet alleen meer gekeken naar de website waarop de content staat, maar ook naar de auteur van die content.

Waarom kiest Google voor deze wijziging?

Waarschijnlijk kiest Google voor deze wijziging om de authenticatie van content te kunnen waarborgen. Tegenwoordig hebben we steeds meer te maken met ‘fake news’ en het lijkt erop dat Google ervoor wilt waken dat er foutieve, en misschien zelfs misleidende informatie, in de zoekresultaten te vinden zijn. De keuze van Google om deze wijziging door te voeren is dan ook wel begrijpelijk.

Wat betekent deze wijziging voor jouw website?

Google wilt dus graag dat er informatie over de auteur van de content op een webpagina te vinden is. Als op een webpagina duidelijk staat vermeld wie de content heeft geschreven, durft Google ervan uit te gaan dat de content betrouwbaar is. Als de auteur niet op de webpagina staat vermeld, doet dat volgens Google juist afbreuk aan de betrouwbaarheid van de content. Daarom is het een goed idee dat jij jouw webpagina’s van deze informatie gaat voorzien.

Bij een artikel kun je dat bijvoorbeeld doen door:

  • Bij het artikel een byline als ‘Geschreven door -naam auteur-‘ toe te voegen.
  • Een linkje naar een social mediapagina van die auteur op de pagina te vermelden.
  • Een korte biografie over de auteur aan de pagina toe te voegen.

Hoe meer van bovengenoemde punten je bij een artikel neerzet, hoe geloofwaardiger Google het vindt dat de auteur bestaat en dat hij de content daadwerkelijk heeft gecreëerd.

Vind je dit een interessant bericht? Deel het!