07-05-2012

07/05/12 – Mannen en vrouwen op Twitter

Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus; dat er veel verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen is bij iedereen bekend. Ook in communicatie bestaan deze verschillen, veel van deze verschillen worden toegekend aan non-verbale communicatie zoals oogcontact en lichaamstaal. Maar hoe zit het met deze verschillen tussen mannen en vrouwen op Twitter? Is er nog steeds sprake van een verschil ondanks dat er geen non-verbale communicatie plaatsvindt?

DamKam Social Media Research deed onderzoek naar de verschillen tussen mannen en vrouwen op Twitter. Om achter deze verschillen te komen analyseerden ze 14.000 recente tweets van willekeurige Twitteraars, zowel mannen als vrouwen. Om conclusies te kunnen trekken uit deze tweets hebben de onderzoekers vooral gekeken naar het woordgebruik in de tweets. Op basis van een onderzoek van sociaal psycholoog James W. Pennebaker (Universiteit van Texas) konden zij vaststellen hoe woorden die men op Twitter gebruikt de beleving en emoties van de Twitteraars weerspiegelden. Zo is er gekeken naar het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden, zintuigen, ontkenningen, woorden gerelateerd aan werk, prestaties, vrijetijdsbesteding, positieve en negatieve emoties en sociale en cognitieve processen.

Opvallende verschillen die naar voren komen zijn: mannen hebben het in hun tweets meer over prestaties en vrije tijd, terwijl vrouwen het meer hebben over emoties, zintuigen en familie en vrienden in hun tweets. Het werk is een onderwerp waarover door mannen en vrouwen evenveel wordt getweet, hieronder vallen zaken als carrière maken, de werkvloer en collega’s.

Zoals eerder al gemeld is in dit onderzoek ook gekeken naar het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden. Deze woorden kunnen in een bepaalde mate psychologische processen naar voren brengen. Zo zou veelvuldig gebruik van de ik-vorm verband kunnen houden met verdriet en depressiviteit. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen in hun tweets 1,5 keer vaker in de ik-vorm spreken dan mannen. Daarnaast hebben vrouwen het in hun tweets 2 keer zoveel over andere mensen dan mannen.

Mannen zijn op Twitter beduidend meer materialistisch ingesteld dan vrouwen. Mannen tweeten vooral over (financiële) prestaties en hoe zij hun vrije tijd besteden, bijvoorbeeld over televisie, sport of muziek. Vrouwen tweeten vooral over onderwerpen als emoties, familie en vrienden en gebruiken daarnaast meer ontkenningen in tweets dan mannen.

Ondanks het ontbreken van non-verbale communicatie verschilt de communicatie van mannen en vrouwen op Twitter dus nauwelijks van communicatie in real life. Hoewel communicatievormen dus steeds moderner worden, blijven de verschillen tussen mannen en vrouwen klassiek.

Bron: damkam.nl

Vind je dit een interessant bericht? Deel het!