11-07-2016

HTTPS stijgt in populariteit

Aantal HTTPS sites neemt gestaag toe

Enkele maanden geleden schreven wij al eens over het wat, hoe en waarom van HTTPS. Het onderwerp is nog altijd erg actueel, want Google ziet HTTPS als een serieus ranking signaal en steeds meer websites besluiten de overstap dan ook te wagen. Uit een nieuw onderzoek van Moz blijkt nu dat meer dan 30% van de sites inmiddels over een SSL certificaat beschikt.

HTTPS

HTTPS als ranking signaal

Toen Google jaren geleden voor het eerst bekendmaakte dat HTTPS meetelt als ranking factor, vertolkte een aantal bedrijven de rol van early adopter en implementeerde de versleuteling direct op hun website. Veel andere bedrijven besloten echter de kat uit de boom te kijken, omdat een overstap ook mogelijke risico’s met zich meebrengt.

Inmiddels blijken veel van deze bedrijven van deze koudwatervrees verlost te zijn. Het onderzoek van Moz laat namelijk zien dat bijna 33% van de websites op de eerste pagina van Google het HTTPS protocol gebruikt. Hiermee ziet de zoekmachine zijn wens naar meer beveiligde websites op internet langzaam in vervulling gaan.

Een derde van websites al overgestapt

De transitie is echter niet zonder slag of stoot gegaan, zo blijkt ook uit de cijfers. Voordat Google HTTPS als ranking signaal in het algoritme implementeerde, maakte slechts 7% van de sites op de eerste pagina van Google gebruik van HTTPS. Een week later, na de algoritmeverandering, steeg dit percentage al naar 8%.

Inmiddels zijn we twee jaar verder en begint het beleid vanuit de zoekmachine duidelijk zijn vruchten af te werpen. De geleidelijkheid van de stijging naar bijna 33% impliceert volgens Moz dat de stijging niet zozeer een direct gevolg is van de algoritme updates, maar wel een gevolg van de stimulerende werking die hiervan uitgaat.

De verwachting luidt dat over 12 tot 18 maanden maar liefst de helft van alle websites op de eerste pagina van Google bestaat uit HTTPS sites. Experts van Moz voorspellen dat Google tegen die tijd ook zal besluiten om het ranking signaal nóg zwaarder te laten wegen.

Wees voorbereid op de toekomst

Een overstap is dus absoluut aan te bevelen. Maar hoewel Google de risico’s van een migratie naar HTTPS bagatelliseert, moeten deze wel degelijk worden meegenomen in de overweging. Iedere sitewide verandering van URL’s brengt immers een zekere mate van technische onzekerheden met zich mee.

Voor een eventuele overstap is het dus belangrijk om de beschikbare middelen en mogelijke risico’s af te wegen tegen het voordeel van een momenteel nog bescheiden ranking boost. Maar dat een migratie op termijn wenselijk en zelfs onvermijdelijk is, dat lijdt geen enkele twijfel.

Welke keuze je ook maakt: zorg er in ieder geval voor dat je de websites van concurrenten nauwlettend in de gaten houdt. Wanneer de concurrentie eenmaal overstapt op HTTPS, loopt jouw website vanuit rankingoogpunt achter de feiten aan. Ditzelfde geldt wanneer de nieuwe HTTPS algoritme update over ongeveer een jaar uitgerold wordt. HTTPS zou daarom voor elk bedrijf een serieuze optie moeten zijn.

Vind je dit een interessant bericht? Deel het!