30-10-2014

30/10/14 – Domeinnaamextensies

Nieuwe domeinnaamextensies niet zonder nadelen

De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) heeft sinds oktober 2013 meer dan 400 nieuwe domeinnaamextensies gelanceerd. Goede voorbeelden zijn aantrekkelijk klinkende extensies zoals .LUXURY, .UNO, .CRUISES, .REST, .XYZ, .AMSTERDAM en .SKI. Hoe meer domeinnaamextensies, hoe meer mogelijkheden voor leuke woordcombinaties zoals bijvoorbeeld www.sea.cruises. Helaas is dat ook meteen een van de schaarse voordelen.

extensies

Meer extensies dan je lief is

De doorsnee Nederlander is bekend met de populaire extensies .COM en .NL. De meeste Nederlandse websites maken gebruik van een van deze twee extensies en zijn daarom vaak gemakkelijk vindbaar. Zo zal iemand die de website van Webton zoekt, al snel het adres webton.nl proberen. In de meeste gevallen is het dan meteen raak.

Nu er echter meer en meer extensies bijkomen, is het steeds vaker gissen naar de websiteadressen van bedrijven. Als we het voorbeeld van zojuist erbij pakken, is het voor de bezoeker lastig te onthouden of het adres nu seacruises.nl, seacruises.com, seacruises.amsterdam of sea.cruises is. Dit kan in potentie voor veel verwarring zorgen en in het ergste geval zelfs voor een daling in bezoekersaantallen.

Hebben geo-extensies meerwaarde?

Geo-extensies zoals .AMSTERDAM lijken op het eerste gezicht veelbelovend. Het Amsterdamse zakenleven zou toch interesse moeten hebben in een lokale domeinextensie, zo luidt de redenering. Doordat de extensies nu als paddenstoelen uit de grond schieten, vallen hier vraagtekens bij te plaatsen. Want zijn bezoekers nog wel in staat al deze extensies uit elkaar te houden en te herinneren? Wij hebben daar onze sterke twijfels bij.

Bovendien is het zeer de vraag of geo-extensies vanuit SEO-oogpunt toegevoegde waarde hebben. Indien Google niet in staat blijkt om de locatie van elke extensie te bepalen en deze extensie dan ook daadwerkelijk hoger te waarderen, zien wij de meerwaarde van een dergelijke extensie niet. Dezelfde wijsheid is van toepassing op thematische extensies zoals .LUXURY. Het begrip ‘luxury’ is dermate breed dat Google hier vrijwel nooit een meerwaarde aan toe kan kennen.

Honderden nieuwe extensies, slechts weinig voordelen

Onze conclusie is dan ook dat de veelvoud aan nieuwe domeinnaamextensies wellicht meer nadelen dan voordelen heeft. De voordelen zijn vooral cosmetisch van aard: zo’n exotische extensie ziet er in marketingopzicht natuurlijk best leuk uit. Bedrijven die op willen vallen, zullen snel geneigd zijn te kiezen voor een onbekende, in het oog springende extensie.

En natuurlijk is het wel zo handig dat er weer eens felbegeerde domeinnamen vrijkomen. De beste domeinnamen met gangbare extensies zijn immers vrijwel altijd al bezet. Maar veel verder dan dat gaan de voordelen van de nieuwe extensies helaas niet. De kwantiteit is weliswaar indrukwekkend, maar de kwaliteit blijft vooralsnog achter.

Vind je dit een interessant bericht? Deel het!