19-12-2016

De belangrijkste ranking factoren

De belangrijkste ranking factoren van dit moment

Het vermaarde SEO-bedrijf Searchmetrics heeft zijn jaarlijkse onderzoek naar Google’s belangrijkste actuele ranking factoren gepubliceerd. Uit de recente studie blijkt onder meer hoe ranking factoren steeds persoonlijker worden, relevante content cruciaal is, technische on-page SEO factoren nog altijd in orde moeten zijn en de waarde van backlinks heel geleidelijk iets afneemt.

Het onderzoeksrapport biedt een schat aan informatie voor elke SEO-professional en is daarom zeker de moeite waard om te downloaden. Wie echter geen tijd of zin heeft om het 63 pagina’s tellende document door te worstelen, vindt de belangrijkste bevindingen hieronder.

ranking-factoren

Relevante en lange content scoort beter

Nieuw in het jaarlijkse rapport is een ranking factor genaamd Content Relevantie, die weergeeft hoe relevant een webpagina is voor een bepaalde zoekopdracht. De factor wordt gemeten op een schaal van 0 tot 100, waarbij een hogere relevantiescore in de praktijk vaak ook een hogere ranking betekent.

Niet alleen relevante content, maar ook lange content blijkt aanmerkelijk beter te scoren dan pagina’s die relatief weinig woorden bevatten. De topposities in de zoekmachine worden veelal ingenomen door pagina’s met een lengte van minimaal 1000 woorden. Het is niet alleen de lengte zelf, maar vooral de hogere mate van detail en ruimte voor meer gerelateerde zoektermen die de ranking positief beïnvloedt.

Gebruikerssignalen en technische factoren nog altijd van belang

Gebruikerssignalen zoals Bounce Rate (BR), Click Through Rate (CTR) en Time on Site (ToS) zijn voor Google nog altijd belangrijke indicatoren, omdat ze veel prijsgeven over de tevredenheid van de lezer met de geschreven content. De top 3 websites in de zoekresultaten valt op met een gemiddelde CTR van 36%, terwijl de top 10 vaak een gemiddelde BR van 46% en ToS van circa 3 minuten heeft.

Wat betreft technische factoren is er een duidelijke trend zichtbaar. Pagina’s met H2 tags zijn het afgelopen jaar flink gestegen in vergelijking met pagina’s zonder H2 tag. Het verwerken van meerdere H2 tags in content is dan ook sterk aan te bevelen om van dit gegeven te profiteren.

Voorts blijken hoog scorende pagina’s in toenemende mate HTTPS te gebruiken, vrij lange URL’s te hebben en zich te onderscheiden met een relatief snelle laadtijd. Allemaal zijn ze zonder uitzondering mobielvriendelijk.

Verband sociale signalen met topposities in zoekmachine

Volgens Searchmetrics is er een zeer sterke correlatie tussen de sociale signalen naar een website en de ranking ervan in de zoekresultaten. Signalen vanuit Facebook blijken nog altijd het zwaarst te tellen, terwijl platforms als Google+, Twitter en Pinterest weliswaar correleren met de absolute topposities, maar op de posities daaronder weinig invloed lijken te hebben.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de nummer 1 website in Google vaak veel investeert in sociale signalen. Een wijsheid die vroeger vaak gold voor backlinks, toen de hoogst scorende website vaak veel investeerde in linkbuilding.

Uit het onderzoek blijkt weliswaar dat backlinks nog altijd een sterke invloed hebben op de ranking van een website, maar dat deze invloed wel geleidelijk minder wordt. Het zijn met name factoren als content relevantie en gebruikersintentie die mede naast linkbuilding de toekomst van SEO lijken te vormen.

Vind je dit een interessant bericht? Deel het!